ข้อมูลในบทความนี้จะพูดถึงการ ฟัง คือ หากคุณกำลังเรียนรู้เกี่ยวกับการ ฟัง คือมาวิเคราะห์หัวข้อการ ฟัง คือในโพสต์อย่าประมาท อย่ารอเวลา อานิสงส์ของการฟังธรรมเนืองๆนี้.

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการ ฟัง คือในอย่าประมาท อย่ารอเวลา อานิสงส์ของการฟังธรรมเนืองๆที่มีรายละเอียดมากที่สุด

ดูตอนนี้วิดีโอด้านล่าง

ที่เว็บไซต์Pakamas Blogคุณสามารถอัปเดตความรู้ของคุณนอกเหนือจากการ ฟัง คือเพื่อข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่ามากขึ้นสำหรับคุณ ที่เพจPakamas Blog เราแจ้งให้คุณทราบด้วยเนื้อหาใหม่และถูกต้องทุกวัน, ด้วยความตั้งใจที่จะให้บริการที่คุ้มค่าแก่ผู้ใช้งานมากที่สุด ช่วยให้ผู้ใช้เสริมข่าวสารออนไลน์ได้ครบถ้วนที่สุด.

ข้อมูลบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่การ ฟัง คือ

ขอความกรุณาท่านผู้ชมโปรดกดติดตามช่องสำรอง ตอนนี้ลงแต่วิดีโอสั้น Shorts 🔔🙏 สาธุ อานิสงส์ของการฟังธรรมเนืองๆ ภิกษุ ท.! อานิสงส์แห่งธรรม ๔ ประการที่บุคคลฟังเนืองๆ คล่อง มีจิตตั้งมั่นด้วยความเห็นอันดีอยู่เนืองๆ บุคคลสามารถคาดหวังอะไรได้บ้าง? ธรรม ๔ ประการ คืออะไร? (๑) ภิกษุ ท. ! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมรู้ธรรม คือ สุตตะ เขมิยะ เวยาราณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก อัปพุทธธรรม เวทละ เป็นธรรมที่ภิกษุสดับเนือง ๆ คล่องด้วยจิต เพ่งความเห็นเนือง ๆ อยู่เรื่อยไป. #เธอขี้ลืม #เมื่อกระทำ #จะเข้าถึงหมู่เทพนิกายบางพวก บทธรรม ย่อมปรากฏแก่ท่านผู้ยินดีในโลกุตรธรรมนั้นเกิดขึ้นช้า ภิกษุ ท.! นี้เป็นอานิสงส์ข้อที่ ๑ ในบรรดาธรรมทั้งหลายที่ได้ฟังเนืองๆ คล่องๆ ด้วยจิตตั้งมั่นด้วยความเห็นอันดีอยู่เนืองๆ ที่บุคคลสามารถคาดหวังได้ (๒) ภิกษุเรียนพระธรรม คือ สุตตะ … เวทนา; ธรรมเหล่านั้นเป็นพระธรรมที่ภิกษุได้สดับเนือง ๆ คล่องด้วยใจ แทงตลอดด้วยความเห็นอันชอบ. เธอเป็นคนขี้ลืม เมื่อทำไปถึง ธรรมบทหนึ่ง ย่อมไม่ปรากฏแก่เธอผู้ยินดีในโลกนั้น แต่ภิกษุผู้มีฤทธิ์แก่กล้าแห่งจิต แสดงธรรมแก่เทพบริษัท เธอมีวิตกอย่างนี้ว่า ในกาลก่อน เราได้ประพฤติพรหมจรรย์ในธรรมและวินัย นี่คือระเบียบวินัยนั้น สติเกิดขึ้นอย่างช้า ๆ แต่สัตว์นั้นย่อมบรรลุธรรมในไม่ช้า. ภิกษุ ท.! บุรุษผู้ฉลาดต่อเสียงกลอง เขาเดินทางไกล ได้ยินเสียงกลองเขาไม่สงสัย หรือสงสัยว่าเสียงกลองหรือเปล่า? ทรงสนพระราชหฤทัยจริง ๆ ว่า เหมือนเสียงกลองภิกษุฉันใด ทรงสมาบัติธรรม คือ สุตตะ … เวทนา ธรรมเหล่านั้น คือ ธรรมที่ภิกษุผู้สดับบ่อย ๆ คล่องแคล่วด้วยใจตั้งมั่นด้วยความเห็นเนือง ๆ … สติเกิดขึ้นช้า ๆ แต่สัตว์นั้นเป็นผู้บรรลุธรรมอันประเสริฐโดยเร็ว ภิกษุ ท.! ธรรมข้อที่ ๒ นี้ ภิกษุย่อมฟังเนืองๆ คล่องด้วยจิต เพ่งความเห็นเนืองๆ ที่บุคคลสามารถคาดหวังได้ (๓) ภิกษุย่อมรู้ธรรม คือ สุตตะ เวทนา ธรรมที่ภิกษุได้สดับเนือง ๆ คล่องด้วยใจ แทงตลอดด้วยความเห็นอันชอบ เธอเป็นคนขี้ลืม เมื่อทำไปถึง ธรรมบทหนึ่ง ย่อมไม่ปรากฏแก่ท่านผู้ยินดีในโลกนั้น ทั้งภิกษุ ผู้มีกำลังถึงความชำนาญแห่งจิต ย่อมไม่ แสดงธรรมในเทวบริษัท แต่ เทวดาย่อมแสดงธรรมในเทพบริษัท นางมีความคิดว่า เมื่อก่อน เราประพฤติพรหมจรรย์ในธรรมวินัยใด ? นี่คือระเบียบวินัยนั่นเอง สติเกิดขึ้นอย่างช้า ๆ แต่สัตว์นั้นย่อมบรรลุธรรมในไม่ช้า. ภิกษุ ท.! บุรุษผู้ฉลาดต่อเสียงสังข์ เดินทางมาแต่ไกลเพื่อฟังเสียงสังข์ เขาจะได้ไม่เอะใจหรือระแวงว่าเสียงแตรมันดังหรือเปล่า ที่ทรงสนพระราชหฤทัยจริง ๆ ว่าเหมือนเสียงสังข์ ภิกษุ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน. ทรงสมาบัติธรรม คือ สุตตะ … เวตาล เป็นพระธรรมที่ภิกษุฟังอยู่เนือง ๆ คล่องแคล่ว ด้วยจิตตั้งมั่นด้วยความเห็นชอบอยู่เรื่อย ๆ … สติเกิดขึ้นช้า ๆ แต่สัตว์นั้นย่อมบรรลุธรรมเร็ว ภิกษุ ท.! ธรรมข้อที่ ๓ นี้ ภิกษุย่อมสดับเนือง ๆ คล่องด้วยจิต เพ่งความเห็นเนือง ๆ อยู่เนือง ๆ. ที่บุคคลสามารถคาดหวังได้ (๔) ภิกษุเรียนพระธรรม คือ สุตตะ … เวทนา เป็นพระธรรมที่ภิกษุฟังอยู่เนือง ๆ คล่องด้วยใจ แทงตลอดด้วยความเห็นอันชอบ. เธอเป็นคนขี้ลืม เมื่อทำไปถึง ธรรมบทหนึ่ง ย่อมไม่ปรากฏแก่เธอผู้เป็นสุขในโลกนั้น แม้ภิกษุ ผู้มีฤทธานุภาพก็ไม่ทรงแสดงธรรมในเทพบริษัท แม้เทพยดา ก็ทรงแสดงธรรม ไม่แสดงธรรมในเทพบริษัท. แต่เทพบุตรหัวปีเตือนเทพบุตรองค์หลังว่า “ท่านผู้เศร้าโศกจำได้ไหมว่าเมื่อก่อนเราเคยประพฤติพรหมจรรย์” เธอกล่าวอย่างนี้ว่า “เราระลึกถึงทุกข์ เราระลึกถึงทุกข์” สติก็ค่อย ๆ เกิดขึ้น แต่สัตว์นั้นย่อมบรรลุธรรมในไม่ช้า… – ลิงค์อ้างอิงพระสูตร –📙 พระไตรปิฎก ฉบับหลวง (ไทย) เล่มที่ ๒๑ พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต หน้า ๑๗๘-๑๗๙ ข้อ ๑๙๑ ——- ร่วมทำบุญกับวัดนาป่าพงโดยตรง .(เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ฟัง) บัญชี วัดนาป่าพง ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่ 318-246-1756 มูลนิธิพุทธโฆษณ์ ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่ 318-247-4610 ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตถิผโลและคณะพุทธวจนะตัวจริง ——- ทำบุญสนับสนุนช่อง #พระนิพพาน #พุทธวจนะ (เพื่อสนับสนุนช่องนี้) ฝากแชร์วีดีโอ หรือ “อย่ากดข้ามโฆษณา” (บางครั้ง) นะครับ ^^🙏🏻 😊 หรือจากาผ่านระบบสมาชิก ช่อง YouTube เพจ Facebook .

READ MORE  ยาสีพระทนต์ | ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับพระทนต์เพิ่งได้รับการอัปเดต

รูปภาพบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับเอกสารเกี่ยวกับการ ฟัง คือ

อย่าประมาท อย่ารอเวลา อานิสงส์ของการฟังธรรมเนืองๆ
อย่าประมาท อย่ารอเวลา อานิสงส์ของการฟังธรรมเนืองๆ

นอกจากการดูข้อมูลเกี่ยวกับบทความนี้แล้ว อย่าประมาท อย่ารอเวลา อานิสงส์ของการฟังธรรมเนืองๆ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่าง

คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

เนื้อหาเกี่ยวกับการ ฟัง คือ

#อยาประมาท #อยารอเวลา #อานสงสของการฟงธรรมเนองๆ.

READ MORE  กาพย์ยานี 11 โดย กิตติวิภา | สรุปเนื้อหาสัมผัส กาพย์ยานี11ล่าสุด

ฟังธรรมก่อนสิ้นชีวิต,อานิสงส์ฟังธรรมะก่อนสิ้นชีวิต,อานิสงส์ของการฟังธรรม,ผัคคุณสูตร,ธรรมะ,ปฏิจจสมุปบาท,อานาปานสติ,อินทรีย์แก่กล้า,อนุสาสนีปาฏิหาริย์,อย่าประมาทในชีวิต,โสดาบัน,ละสังโยชน์5,การเจริญสติ,คุณภาพชีวิต,ความเป็นอยู่ที่ดี,TangNibbana,ทางนิพพาน,พระสูตร,พุทธวจน.

อย่าประมาท อย่ารอเวลา อานิสงส์ของการฟังธรรมเนืองๆ.

การ ฟัง คือ.

หวังว่าเนื้อหาบางส่วนที่เราให้ไว้จะเป็นประโยชน์กับคุณ ขอขอบคุณที่อ่านข้อมูลการ ฟัง คือของเรา

35 thoughts on “อย่าประมาท อย่ารอเวลา อานิสงส์ของการฟังธรรมเนืองๆ | สรุปเนื้อหาที่อัปเดตใหม่เกี่ยวกับการ ฟัง คือ

 1. FM Sleety.. says:

  กำลังสร้างเป้าหมายทางธรรมอยู่ครับ ด้วยการฟังคำพระศาสดาเนืองๆ…

 2. Chalida Anakpotchanakul says:

  ยืนยันว่าจริงค่ะ ก่อนคุณพ่อเสีย 2 วันได้เปิดปฏิจจสมุปบาทให้ท่านฟังจนกระทั่งสิ้นลม คุณพ่อจากไปอย่างสงบค่อยๆหายใจเบาลงและหยุดลงค่ะ ปากปิดสนิท ผิวพรรณผ่องใส ไม่มีช้ำเขียวและตัวนิ่มค่ะ ประกอบพิธีทางศาสนา 4 วันในโลงเย็น เมื่อก่อนเผา คุณพ่อเหมือนเดิมเลยค่ะ ยังผิวผ่องใส และตัวยังนิ่มอยู่ค่ะ อนุโมทนาบุญกับทางวัดนาป่าพง ทุกคนที่มีส่วนในการเผยแพร่พุทวจน และผู้เผยแพร่คลิปนี้ด้วยนะคะ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

 3. บุญรอด เพ็งแจ่ม says:

  หนุอยากทอ่งพระสุดที่ว่านี้มั้งจะหาใด้ที่ใหนค่ะ

 4. Pattara Aa says:

  สาธุคับ เปิดให้แม่ฟังตั้งแต่ก่อนตายได้อนิสงตามที่ พอจ แสดงธรรมตถาคต❤❤❤

 5. noTx says:

  อยากได้ไฟล์ปฏิจสมุปบาท ไปพิมแจก ไม่ทราบติดต่อได้ทางไหนค่ะ

 6. Supakran Buatip says:

  เรื่องจริงค่ะ พี่สาวป่วยมะเร็ง พอเริ่มรู้ว่าเขาไม่ไหว เริ่มเปิดเสียงสวดมนต์แปลให้เขาฟังก่อน เพราะปกติเขาไม่ฟังอะไรเลย เปิดซ้ำๆ ให้เขาฟัง และก้อพูดเรื่องให้เขาปล่อยวาง พูดถึงเรื่องพระพุทธพระธรรม พระสงฆ์ เขาจากไปอย่างสงบ พอลมสุดท้าย เขาหลับตา ปากที่อ้า น้อยๆ เขาก้อปิดเอง เขาสำรวมอินทรีย์ จนลมสุดท้าย เขาเหมือนคนนอนหลับ ผิวผ่องใส เก็บร่างเขาใส่โลงเย็น 48ชั่วโมง และเอาออกจากโลง มาทำพิธีทางศาสนา อีก22ชั่วโมง พอขึ้นเมน จะเผา เขาก้อยังเหมือนเดิม ผิวผ่องเหมือนคน นอนหลับ ค่ะ สาธุ กราบขอบพระคุณพระอาจารย์ ที่ชี้ทางค่ะ สาธุ

 7. 🍨 Keqing 🍨 says:

  เป็นความจริงค่ะ
  ตอนนั้นญาติที่บ้านเรากำลังใกล้จะตาย
  เเล้วเราบอกให้พี่เราเอาพุทธวจนไปเปิดให้ฟังตอนไปเยี่ยม พี่เราก็ทำตามเอาพุทธวจนไปเปิดให้ฟัง
  เเล้วพอตายเเล้ว ถัดมาอีกวันนึง
  ศพก็ผ่องใส เหมือนที่พระพุทธเจ้าบอกเลย

 8. ปารย์กาญจน์ หล่อประดิษฐ์ says:

  ดิฉันอายุ 70 กว่าแล้ว ต้องการที่จะทำบุญแต่เมื่อเข้าไปเพื่อเป็นสมาชิก ดอทำอะไรไม่ได้ค่ะ นอกจากกดติดตามคุณบอกเบอร์บัญชีมาค่ะ ดิฉันทำได้ อยากจะทำเวลาไหนก็โอนได้เลย ค่ะขอให้ท่านพิจารณาด้วยค่ะ

 9. บุญล้อม คลาฤทธิ์ says:

  น้อมกราบในพระธรรม นมัสการอาจารย์ผู้มีอุปการคุณมากเจ้าค่ะ

 10. sabj gfdd says:

  ฟังดูเหมือนเกินจริง แต่เรื่องจริง ถ้าไครได้ฟัง หรือ เคยเรียนพุทธวจนะ เวลาตายอาจจะบรรลุขั้นใดขั้นหนึ่ง บางคนเคยเรียนและปฏิบัติเวลาตาย จะสบาย เพราะก่อนตายเขายังพูดได้ เขาบอกว่าเย็นสบาย ผมกล้ารับรองด้วยชีวิตผม ว่าเรื่องจริง มันเป็นปาฏิหารย์ที่ผมปฏิเสธไม่ได้

 11. Tadchai Pamolcham says:

  " ขอกราบสรรเสริญ พระธรรมก็ดี พระวินัยก็ดี ที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงตรัสไว้ดีแล้ว ขอกราบนอบน้อมแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้ว แสดงธรรมแล้ว และขอกราบอนุโมทนาสาธุกับพุทธศาสนิกชน ที่ได้ร่วมกันฟังธรรม ปฏิบัติธรรม เจริญอริยมรรคมีองค์ ๘ เผยแผ่พุทธวจน ขอกราบอนุโมทนาด้วยครับ พระคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระผู้มีพระภาค ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ ไม่มีประมาณจริงๆครับ "

 12. nirvanaboyzzz says:

  อนุโมทนาบุญสาธุเจ้าคะะสาธุเจ้าคะะสาธุสาธุสาธุสาธุเจ้าคะะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *