สารพิษและสารปนเปื้อนในอาหาร

ถ้าจะถามเด็กว่า “ทำไมถึงต้องการอาหาร” ลูกก็จะตอบว่า “เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง ไม่ป่วย มีแรงวิ่งเล่น” เด็กต้องทานอาหารให้เพียงพอกับความต้องการ ของร่างกายอย่างน้อยวันละ 3 มื้อ เช้า กลางวัน และเย็น อาหารที่เด็กกินต้องมีสารอาหารครบ 6 ชนิด ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน แร่ธาตุ วิตามิน และน้ำ และอาหารนั้นๆ
ควรสะอาดไม่มีเชื้อโรคหรือสิ่งที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ปนเปื้อนด้วยเด็กจะแข็งแรงและมีสุขภาพดี

หากอาหารที่บุตรหลานของคุณกินเป็นอาหารไม่สะอาด มีเชื้อโรคปนเปื้อน พวกเขาสามารถทำให้เกิดโรคได้ เช่น อหิวาตกโรค ไทฟอยด์ โรคบิด โรคตับอักเสบ หรืออาจมีอาการท้องร่วง ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน เวียนศีรษะ

หากอาหารที่บุตรหลานของคุณกินมีสิ่งที่เป็นอันตราย หรือเป็นพิษต่อร่างกายเด็กที่ปนเปื้อนจะได้รับอันตรายจากสิ่งเหล่านั้น สารปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อมและอันตราย หรือเป็นพิษต่อร่างกายมีหลายประเภท เช่น ยาฆ่าแมลงที่ติดอยู่กับผักและผลไม้ สารพิษจากเชื้อราในถั่วลิสงป่น
โลหะตะกั่วในอาหารกระป๋องที่มีตะกั่วบัดกรี กระป๋อง สีจากถุงพลาสติก หรือภาชนะพลาสติก
ใช้สำหรับสีผสมอาหารจากหมึกพิมพ์บนกระดาษหนังสือพิมพ์ ใช้ห่ออาหารและสีจากถ้วยชามที่มีลวดลายและสีฉูดฉาด เป็นต้น

สิ่งเหล่านี้เมื่อเข้าสู่ร่างกาย ร่างกายจะพยายามกำจัดมันให้หมด แต่ถ้ากำจัดไม่หมดในร่างกายเมื่อมีปริมาณเพียงพอก็จะทำให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะต่าง ๆ ทำให้เกิดอาการผิดปกติได้ และอาจถึงแก่ชีวิตได้

เด็กควรรู้วิธีการเลือกแต่อาหารคุณภาพดีเท่านั้น คุณค่าทางโภชนาการสูง เป็นอาหารปรุงสุก สะอาด ปรุงสดใหม่ เก็บไว้ในภาชนะที่สะอาดไม่มีสี เด็กไม่ควรกินอาหารหมักดอง หรืออาหารกระป๋องคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐาน ให้กินผักสด ผลไม้สด ที่ล้างแล้วไม่เหลือยาฆ่าแมลงเพื่อให้เด็กได้เจริญพันธุ์ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

READ MORE  ชีววิทยา เพิ่ม ม.5 เล่ม4 (2560) | บทที่14 ระบบหายใจ : แบบฝึกหัดท้ายบท ข้อ 01 | สรุปเนื้อหาเฉลย แบบฝึกหัด ท้าย บท เคมี ม 5 เล่ม 4ล่าสุด

————————————————– — ——

อาหารที่เราบริโภค ไม่ว่าจะเป็น พืช ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ นม ไข่ เป็นต้น ซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรและการประมง หรืออาหารกึ่งสำเร็จรูป เช่น อาหารหมักดอง อาหารแห้ง หรืออาหารสำเร็จรูปเช่น เช่น อาหารกระป๋อง เครื่องดื่ม ฯลฯ อาจมีสิ่งของต่างๆ ปนเปื้อนในอาหารนั้น
สารปนเปื้อนบางชนิดไม่เป็นอันตราย บางชนิดมีอันตรายทำให้ผู้บริโภคป่วยหรือมีอาการต่างๆ เช่น ปวดท้อง ท้องร่วง อาเจียน ปวดศีรษะ เวียนศีรษะและเสียการทรงตัว เป็นต้น
สารปนเปื้อนในอาหารที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค มีทั้งสิ่งมีชีวิตรวมทั้งจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค สัตว์เซลล์เดียวและปรสิตบางชนิด สิ่งไม่มีชีวิต ได้แก่ สารเคมีจากสิ่งแวดล้อม เช่น สารเคมีที่ปนเปื้อนน้ำ อากาศ ดิน ภาชนะบรรจุอาหาร สารเคมีจากพืชหรือสัตว์บางชนิดที่ก่อให้เกิดอันตราย
ผู้บริโภครายนี้เรียกว่าเป็นพิษ

โดยปกติเมื่อสารพิษเข้าสู่ร่างกาย ร่างกายจะพยายามกำจัดสารพิษนั้น โดยการเปลี่ยนสารพิษเป็นสารอื่นๆ หรือขับสารพิษออกจากร่างกาย เพื่อป้องกันสารพิษไม่ให้ทำร้ายร่างกาย แต่ถ้าสารพิษเข้าสู่ร่างกายในปริมาณมากหรือเข้าสู่ร่างกายค่อยๆ
จะสะสมในร่างกาย สามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้ อันตรายหรือความเป็นพิษที่เกิดขึ้น
สารพิษแต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน สารพิษบางชนิดมีผลต่ออวัยวะในทางเดินอาหาร ทำให้เกิดการอักเสบของกระเพาะ ลำไส้ และตับ ทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ ท้องร่วง อาเจียน ปวดท้อง อุจจาระเป็นเลือด ตับอักเสบ เป็นต้น สารพิษบางชนิดส่งผลต่อระบบประสาท ทำให้สมองพิการ, ประสาทหลอน, มึนงง, งีบหลับ, ฝัน, ตาพร่ามัว ฯลฯ สารพิษบางชนิดส่งผลต่อไต ทำให้ไตอักเสบ
นิ่วในไต นิ่วในท่อปัสสาวะ ไตวาย เป็นต้น สารพิษบางชนิดส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจทำให้หัวใจเต้นผิดปกติ หายใจถี่ หัวใจล้มเหลว เป็นต้น นอกจากสารพิษที่มีผลต่ออวัยวะและระบบต่างๆ
นอกจากนั้น สารพิษบางชนิดยังเป็นสารก่อมะเร็งอีกด้วย และยังเป็นสารก่อกลายพันธุ์อีกด้วย

READ MORE  เคมี เพิ่ม ม.4 เล่ม2 (2560) | บทที่4 โมลและสูตรเคมี : แบบฝึกหัด 4.4 ข้อ 02 | ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแบบฝึกหัด 4.4 เคมี ม 5ที่มีรายละเอียดมากที่สุด

อาหารกระป๋องไม่ควรเก็บไว้ในที่ร้อน ความร้อนจะทำให้ดีบุกละลายเข้าไปในอาหาร และถ้าเปิดกระป๋องก็ควรเทใส่จานทันทีเพราะอากาศจะเร่งให้ดีบุกละลายเร็วขึ้น

สารปนเปื้อนในอาหารรวมถึงสารพิษที่ปนเปื้อนด้วยอาหาร โดยบังเอิญคือสารพิษจากการผลิตอาหาร สารพิษที่ปนเปื้อนด้วยภาชนะบรรจุอาหาร สารประกอบโลหะหนัก สารเคมีที่ใช้ในการเกษตร ตกค้างในอาหารและสารพิษที่เกิดจากจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนในอาหาร ดังตัวอย่างต่อไปนี้

1. สารที่เกิดจากการแปรรูปอาหาร เช่น ไนโตรซามีน สารนี้ผลิตโดยก๊าซ ไนโตรเจนไดออกไซด์ในอากาศทำปฏิกิริยากับเอมีนหรือสารที่ได้จากการสลายตัวของโปรตีนทำให้เกิดสาร
มะเร็งตับ: สารนี้มีอยู่ในอาหารที่รมควัน ปิ้งย่าง และย่าง

ภาชนะใส่หนังสือพิมพ์ อาจมีสารพิษจากหมึกพิมพ์ปนเปื้อนอาหาร

2. สารปนเปื้อนกับภาชนะบรรจุอาหาร เช่น สารประกอบตะกั่ว ทำให้เกิดอาการได้ 2 แบบ คือ อาการเฉียบพลัน เช่น เหนื่อยล้า คลื่นไส้ เวียนหัว กล้ามเนื้อกระตุก และอาการเรื้อรัง เช่น โลหิตจาง กล้ามเนื้ออ่อนแรง อัมพาต ไตอักเสบ
ภาชนะดินเผา ภาชนะสี กระป๋องมีลวดลาย กระป๋องที่บัดกรีด้วยตะกั่วอัลลอยด์ อาหารที่ห่อด้วยหนังสือพิมพ์และผักหรือผลไม้ที่มีสารกำจัดแมลงที่มีสารตะกั่วตกค้างอยู่

READ MORE  เคมี เพิ่ม ม.4 เล่ม2 (2560) | บทที่5 สารละลาย : แบบฝึกหัด 5.2 ข้อ 02 | สังเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแบบฝึกหัด เคมี เล่ม 5ที่ถูกต้องที่สุด

3. สารเคมีที่ใช้ในการเกษตร เช่น ยาฆ่าแมลง หลักๆ คือ DDT (ชาวบ้านเรียกว่า DDT แต่สารที่ใช้อาจไม่อยู่ในกลุ่ม DDT) ทำให้เกิดอาการได้ 2 แบบ คือ อาการเฉียบพลัน เช่น อาการชาที่ลิ้น .
ริมฝีปากและใบหน้าวิงเวียนศีรษะ กล้ามเนื้อกระตุกเป็นลม หัวใจเต้นผิดปกติอาจถึงตายได้ และอาการเรื้อรัง ได้แก่ มะเร็งตับ มะเร็งเม็ดเลือดขาว และโรคโลหิตจาง สารนี้มีอยู่ในพืชและผัก
ผลไม้หรืออาหารอื่นๆ

การฉีดพ่นยาฆ่าแมลงสารเคมีที่ใช้อาจยังติดอยู่ เวลากินผัก หรือทำอาหารควรทำความสะอาดก่อน

4. สารพิษที่เกิดจากจุลินทรีย์ปนเปื้อนในอาหาร เช่น อะฟลาทอกซิน ซึ่งเกิดจากเชื้อราหลายชนิด หลักๆ คือ เชื้อราแอสเปอร์จิลลัส สารนี้ทำให้เกิดอาการได้ 2 อาการ อาการเฉียบพลัน ได้แก่ มีไข้สูง อาเจียน หมดสติ สมองและตับถูกทำลาย อาจตายได้ภายใน 2-3 วัน อาการประเภทนี้เกิดขึ้นในเด็กที่ขาดโปรตีน และอาการเรื้อรังต่างๆ ได้แก่ มะเร็งตับ ซึ่งเกิดจากการสะสมของสารพิษ อาการประเภทนี้พบได้ในผู้ใหญ่ พบสารนี้ในถั่วลิสง และข้าวโพดชื้น อาหารแห้ง เช่น กุ้งแห้ง ปลาแห้ง พริกแห้ง และผลไม้ต่างๆ

ความรู้เรื่องสารพิษในอาหารจะทำให้เราสามารถหลีกเลี่ยงหรือลดอันตรายที่เกิดจากความเป็นพิษของสารเหล่านี้ได้ทั้งอันตรายในทันทีและอันตรายที่เกิดจากการสะสมของสารพิษเป็นเวลานาน

ทรัพยากร
ข้อมูลจากสารานุกรมไทยเพื่อเยาวชน เล่ม 14 เล่ม 9 ลิขสิทธิ์เป็นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

แท็ก

เนื้อหา

#สารพษและสงปนเปอนอาหาร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *