คุณสมบัติของสาร หมายถึง คุณสมบัติหรือลักษณะที่ทำให้สารชนิดหนึ่งแตกต่างจากสารอื่น เช่น สี กลิ่น ความเป็นกรด-ด่าง โดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

1. คุณสมบัติทางกายภาพ

เป็นคุณสมบัติที่บ่งบอกถึงรูปลักษณ์ ซึ่งสามารถทดสอบและสังเกตได้ง่ายโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของสาร เช่น เนื้อสัมผัส สถานะ สี จุดเดือด จุดหลอมเหลว ความแข็ง

2. คุณสมบัติทางเคมี

เป็นสมบัติที่ใช้ปฏิกิริยาเคมีเป็นตัวบ่ง มีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของสาร เช่น การติดไฟ การเกิดสนิม

READ MORE  เคมี เพิ่ม ม.4 เล่ม2 (2560) | บทที่4 โมลและสูตรเคมี : แบบฝึกหัด 4.1 ข้อ 08 | เฉลย เคมี ม 5 เล่ม 2 แบบฝึกหัด 4.1ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ภาพ: Shutterstock

แหล่งข้อมูล
LibreTexts เคมี คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของสสาร สืบค้นเมื่อ 5 ตุลาคม 2565
ฐานความรู้ Scimath สสารและการเปลี่ยนแปลง ระดับชั้น ป.4. สืบค้นเมื่อ 5 ตุลาคม 2565

READ MORE  เคมี เพิ่ม ม.4 เล่ม1 (2560) | บทที่3 พันธะเคมี : แบบฝึกหัด 3.9 ข้อ 01 | ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับเฉลย เคมี เพิ่มเติม ม 4 เล่ม 1

แท็ก

#สมบตของสาร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *