หัวข้อของบทความนี้จะเกี่ยวกับเส ขิ ย วัตร คือ อะไร หากคุณกำลังมองหาเส ขิ ย วัตร คือ อะไรมาถอดรหัสหัวข้อเส ขิ ย วัตร คือ อะไรกับPakamas Blogในโพสต์ศีลพระมีอะไรบ้าง? (๑๗) เสขิยะ (เสขิยวัตร) ๗๕ โดยพระมหาภาคภูมิ สีลานนฺโทนี้.

Table of Contents

ภาพรวมของเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเส ขิ ย วัตร คือ อะไรที่สมบูรณ์ที่สุดในศีลพระมีอะไรบ้าง? (๑๗) เสขิยะ (เสขิยวัตร) ๗๕ โดยพระมหาภาคภูมิ สีลานนฺโท

ชมวิดีโอด้านล่างเลย

ที่เว็บไซต์Pakamasblogคุณสามารถอัปเดตเนื้อหาอื่น ๆ นอกเหนือจากเส ขิ ย วัตร คือ อะไรสำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากขึ้นสำหรับคุณ ที่เพจPakamas Blog เราอัปเดตข้อมูลใหม่และถูกต้องสำหรับผู้ใช้เสมอ, ด้วยความตั้งใจที่จะให้ข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุดแก่ผู้ใช้ เพื่อช่วยให้คุณได้รับข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุดบนอินเทอร์เน็ต.

หุ้นที่เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่เส ขิ ย วัตร คือ อะไร

#ศีลของภิกษุมีอะไรบ้าง? บทที่ 17 #เสกิยะ 75 เสกิยะ (#เสกิยะวัฒน์) เป็นประเพณีเกี่ยวกับมารยาทที่พระภิกษุควรปฏิบัติ ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องทางกายและทางวาจาของพระภิกษุ เมื่อภิกษุไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของสิชิกะโดยปราศจากความเอื้ออาทร จะต้องรับโทษทุกกฎ เสกขะทุกเสกขิยะ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ควรปฏิบัติจารีตประเพณีเมื่อเข้าสู่หมู่บ้าน เริ่มจากการแต่งกาย เข้าใจพฤติการณ์ ให้แก่กันอย่างเหมาะสมเมื่ออยู่ในเขตหมู่บ้าน (ในคลิปจะมีตัวอย่าง #การแต่งกายในปริมณฑล โปรดดูที่) กลุ่มที่ 2 ประเพณีการรับบิณฑบาตเริ่มต้นจากการทำบิณฑบาตอย่างมีระเบียบ หมวด ๓ การฝึกสอนพระธรรมโดยเริ่มตั้งแต่การสั่งสอนพระธรรมล้มเหลวในการสอนธรรมแก่ผู้อยู่ในภาวะดูหมิ่นพระธรรม กลุ่มที่ 4 : ธรรมเนียมการถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ คายเสกขียะออกเป็น ๗ วรรค คือ ๑. วรรคปริมันทละมีศีล ๑๐ ๒. #อุชชาคคาคามี ๑๐ ประการ ๓. #กัมปาคามี ๑๐ ประการ ๔. , มี 10 , 5. #คาคา , มี 10 , 6. #สุรุ , มี 10 , 7. 7. # ทุกย่อหน้ามี 15 ศีล ดูเถิด ศีลของพระพุทธเจ้าคืออะไร? ทุกตอนได้ที่ อ่านบทความวินิจฉัยพระวินัยตามพระไตรปิฎกและอรรถกถา ฯลฯ ได้ที่เพจนานา วินิจชัย .

READ MORE  Trailer วิปลาส ละครมนุษย์หรรษา ลำดับที่28 | วิปลาสเนื้อหาที่เกี่ยวข้องที่แม่นยำที่สุด

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับเอกสารเกี่ยวกับเส ขิ ย วัตร คือ อะไร

ศีลพระมีอะไรบ้าง? (๑๗) เสขิยะ (เสขิยวัตร) ๗๕ โดยพระมหาภาคภูมิ สีลานนฺโท
ศีลพระมีอะไรบ้าง? (๑๗) เสขิยะ (เสขิยวัตร) ๗๕ โดยพระมหาภาคภูมิ สีลานนฺโท

นอกจากการหาข้อมูลเกี่ยวกับบทความนี้ ศีลพระมีอะไรบ้าง? (๑๗) เสขิยะ (เสขิยวัตร) ๗๕ โดยพระมหาภาคภูมิ สีลานนฺโท คุณสามารถดูบทความเพิ่มเติมด้านล่าง

READ MORE  กลอนวันแม่ ๔/๑๐ (๑๐ คลิปวีดีโอเนื้อหาไม่ซ้ำกัน) | สรุปเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกลอนวันแม่ กลอนสี่ที่สมบูรณ์ที่สุด

ดูเพิ่มเติมที่นี่

ข้อเสนอแนะบางประการเกี่ยวกับเส ขิ ย วัตร คือ อะไร

#ศลพระมอะไรบาง #๑๗ #เสขยะ #เสขยวตร #๗๕ #โดยพระมหาภาคภม #สลานนโท.

ตอบปัญหา,วินิจฉัย,พระวินัย,วินัยพระ,อาบัติ,พระ,ภิกษุ,ศีลพระ,สิกขาบทพระ,ศีล ๒๒๗,พระวินัยปิฎก,พุทธวจน,เสขิยวัตร,เสขิย,ข้อวัตร,ข้อวัตรพระป่า,ทุกกฏ,ขันธก,วินัย,ปาติโมกข์,ปาฏิโมกข์,ภิกขุปาฏิโมกข์,มารยาท,ธรรมเนียม,ปริมณฑล,การนุ่งห่ม,วิธีห่มจีวร,วิธีนุ่งสบง,ห่มดอง,ห่มม้วน,ห่มแบบธรรมยุต,ห่มมังกร.

ศีลพระมีอะไรบ้าง? (๑๗) เสขิยะ (เสขิยวัตร) ๗๕ โดยพระมหาภาคภูมิ สีลานนฺโท.

เส ขิ ย วัตร คือ อะไร.

เราหวังว่าคุณค่าที่เรามอบให้จะเป็นประโยชน์กับคุณ ขอบคุณมากสำหรับการรับชมเส ขิ ย วัตร คือ อะไรข่าวของเรา

27 thoughts on “ศีลพระมีอะไรบ้าง? (๑๗) เสขิยะ (เสขิยวัตร) ๗๕ โดยพระมหาภาคภูมิ สีลานนฺโท | ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเส ขิ ย วัตร คือ อะไรที่ถูกต้องที่สุด

 1. นานาวินิจฉัยพระวินัย says:

  #วินิจฉัยเรื่องการนุ่งห่มของภิกษุสามเณร

  #การนุ่งสบง (อันตรวาสก) ของภิกษุสามเณร มีหลักเหมือนกันทั้งในเขตวัดและในเขตหมู่บ้าน คือ #ต้องนุ่งให้ปิดบริเวณสะดือและบริเวณเข่า (เรียกว่า ปกปิดมณฑล ๓) ซึ่งพระอรรถกถาจารย์กล่าวไว้ว่า ด้านล่างบริเวณเข่า ควรนุ่งให้ผ้านุ่งเลยเข่าไปประมาณ ๘ นิ้ว (ประมาณครึ่งแข้ง) เมื่อนุ่งให้ห้อยต่ำลงกว่านั้น ต้องอาบัติทุกกฏ[ด้วยปริมัณฑลสิกขาบท]

  นอกจากนั้น ยังต้องไม่นุ่งให้ผิดแผกไปต่างๆ ให้เหมือนกับพวกคฤหัสถ์มีนุ่งหยักรั้งเป็นต้นหรือนุ่งให้ผ้าย้อยไปข้างใดข้างหนึ่ง (ดู วิ.อฏ. ๒/๔๔๗)

  #การห่มจีวร (อุตตราสงค์) มีแบ่งเป็น ๒ แบบ คือ ห่มในเขตวัดและห่มในเขตหมู่บ้าน

  #การห่มในเขตวัด ควรห่มจีวรเฉวียงบ่าข้างหนึ่ง
  #การห่มในเขตหมู่บ้าน ควรห่มจีวรคลุมให้ปกปิดหลุมคอและข้อมือ กลัดลูกดุม โดยการห่มจีวรทั้งในเขตวัดและเขตหมู่บ้าน ต้องห่มไม่ให้ผ้าห้อยต่ำกว่าเข่าเกิน ๔ นิ้ว (คือ #ห่มให้จีวรสูงกว่าสบงประมาณคืบหนึ่ง) เมื่อภิกษุจงใจห่มไม่เรียบร้อย ย่อมต้องอาบัติทุกกฏ (ดู วิ.อฏฺ.๒/๔๔๙)

  นอกจากนั้น ยังต้องไม่ห่มให้ผิดแผกไปต่างๆ ให้เหมือนกับพวกคฤหัสถ์หรือนักบวชในศาสนาอื่นหรือห่มให้ผ้าย้อยไปข้างใดข้างหนึ่ง (ดู วิ.อฏฺ.๓/๓๑๕)

  *#เสื้อและหมวก เป็นสิ่งที่ภิกษุสามเณรไม่ควรสวมใส่ เพราะพระผู้มีพระภาคทรงห้ามไว้โดยตรงในจีวรขันธกะ เมื่อสวมใส่ จะต้องอาบัติทุกกฏ (สามเณรเป็นผู้ควรแก่ทัณฑกรรม)

  ***ภิกษุสามเณรสามารถห่มจีวรเฉวียงบ่าในเขตหมู่บ้านได้เฉพาะกรณีเข้าไปอาศัยในที่พักที่เขาจัดไว้สำหรับให้ภิกษุสามเณรอยู่พักค้างแรมเท่านั้น (แม้ภิกษุสามเณรที่จะไปเยี่ยมภิกษุสามเณรที่อยู่ในที่เช่นนั้น ก็สามารถห่มเฉวียงบ่าได้เช่นกัน)

  เรื่องการนุ่งและห่มให้เรียบร้อยนี้ มี #อนาบัติ (คือเหตุให้ไม่ต้องอาบัติ) ในกรณีที่ #ไม่จงใจ (คือตั้งใจจะนุ่งห่มให้ดีนั่นแหละแต่พลาด) #เผลอสติ, #ไม่รู้ (คำว่า ไม่รู้ นี้ มิได้หมายถึง มิได้ศึกษา แต่หมายถึง ศึกษามาแล้วแต่เข้าใจผิด [ดู วิมติ.๒/๗๘]), #อาพาธ (เช่น มีแผลบางอย่างที่ทำให้ไม่สามารถนุ่งห่มให้เรียบร้อยได้), #มีอันตราย (เช่น ถูกสัตว์ร้ายวิ่งไล่), วิกลจริต และภิกษุต้นบัญญัติ (ได้แก่ พวกภิกษุฉัพพัคคีย์)

  ส่วนเรื่องอากาศหนาวหรือร้อนนั้น ไม่เป็นเหตุให้พ้นจากอาบัติด้วยสิกขาบทนี้ได้ (ดู วชิร.๔๔๖) ดังนั้น ถึงจะหนาวมากหรือร้อนมากอย่างไร ก็ต้องนุ่งห่มให้เรียบร้อย
  (ดูรายละเอียดเรื่องการนุ่งห่มเพิ่มเติมในปริมัณฑลสิกขาบทและสุปปฏิจฉันนสิกขาบท)

  *การนุ่งห่มให้เรียบร้อยนี้ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับภิกษุสามเณรเพราะเป็นส่วนเบื้องต้นที่ก่อให้เกิดความเลื่อมใสต่อพุทธบริษัท ถึงขนาดที่หากสามเณรบวชใหม่ที่ยังมิได้ศึกษาธรรมเนียมการนุ่งห่มและข้อวัตรให้ดีเสียก่อน ท่านก็แนะนำไว้ว่าไม่ควรให้ไปโรงฉันทีเดียว (ดู วินัยปิฎก มหาวรรค)

  จิรํ ติฏฺฐตุ สทฺธมฺโม
  ขอพระสัทธรรมจงดำรงมั่นตลอดกาลนาน

  พระมหาภาคภูมิ สีลานนฺโท

 2. ราชาแมลง ตั๊กแตนทอด says:

  เสขิยวัตร ต้องอาบัติทุกกฎ ทั้งหมดเหรอครับ

 3. เอสเค อ้อมน้อย says:

  ขอสอบถามหน่อยขอรับหากองค์สวดปาฎิโมกสวดไม่ชัดฟังไม่รุ้เรื่องมีผลกับสังฆกรรมอย่างไรบ้างครับ

 4. B Bb says:

  เขาเอาไป 4 ครั้งแล้วครับ พระอาจารย์แต่เจ้าของโทรศัพท์ไปทวงคืน และให้อภัยทุกครั้ง
  แต่เขายังไม่สำนึก ผมก็เลยสงสัยแบบนี้ต้องปราชิกหรือเปล่า ครับ

 5. B Bb says:

  พระอาจารย์ ครับ
  พระที่ขโมยโทรศัพท์ไปแต่เขาเอามาคืนแบบนี้ต้องปราชิกมั๊ย ครับ

 6. มณปภาพินท์ เฮงสัมฤทธิผล says:

  น้อมกราบสาธุการในพระธรรมคำสอนที่เมตตาคะ

 7. ณชล วัชระนาวี says:

  มีพระบางวัดสอนว่าใส่บาทหรือแสดงธรรมไม่ต้องถอดรองเท้าก็ได้

 8. นาย สุวพีร์ สมฤทธิ์ says:

  เพราะเหตุใด ถึงต้องห่มผ้าจีวรให้สูงกว่า สบง4นิ้ว?

 9. ฉลอง เพลง says:

  ห่มจีวรต้องสูงกว่าสบงมีหลักมาจากไหนครับไม่ใช่แล้วมั๋งเอาคำว่าเสมอไปแยกกันไม่ถูกแล้ว

 10. ประหยัด ทองสุข says:

  พระอาจารย์…เจอบ่อยมากเลยที่เรื่องรับปะเคน คือโยมปะเคนแล้ว พระจะกะวีกะวาดมากห้ามโยมจับอีก..มันใช่ไหม.ครับ.

 11. ไพรศรี จูเกลี้ยง says:

  เสขิยวัตร เป็นพระวินัยของพระสงฆ์ แล้วเสขิยวัตรมีความจำเป็นกับ"แม่ชี"มากน้อยแค่ใหนเจ้าคะ สาธุ!เจ้าค่ะ
  ขอให้พระอาจารย์มีความสุข…และขอให้อยู่บำรุงพระพุทธศาสนา…ตลอดไป ขอให้ท่านเจริญในธรรมยิ่งๆขึ้้นไป จนกว่าจะได้เข้าถึงที่สุด!!แห่งธรรม…สาธุ สาธุ สาธุ เจ้าค่ะ

 12. Samang Samang says:

  อาจาร์ท่าโยมจะกวดน้ำจะทำอย่างไรต้องให้โยมยืนกวดน้ำหราป่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *