ลำธาร
สารานุกรมไทยเพื่อเยาวชน เล่ม 17

สิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกของเรา อยู่คนเดียวไม่ได้ต้องพึ่งพาอาศัยกันตลอดเวลา คิดถึงลูกนก เมื่อเกิดใหม่ในรัง ตายังไม่เปิด ปีกและขนหางยังไม่โต ช่วยตัวเองไม่ได้ ต้องแม่นก พ่อนก หาอาหารให้กิน ระวังการป้องกันจากศัตรู จนกว่าพวกมันจะโต พวกมันมีปีกและขนหางยาวพอที่จะบินได้ แต่ถึงกระนั้นพ่อนกและแม่นกก็ยังต้องดูแล สอนวิธีบิน สอนให้รู้แหล่งอาหาร รู้จักเพื่อน และรู้จักระวังภัยจากศัตรู

นก
สารานุกรมไทยเพื่อเยาวชน เล่ม 18

เราเป็นเหมือนลูกนก ต้องพึ่งพ่อแม่ ญาติพี่น้อง คอยดูแล เลี้ยงลูกตั้งแต่เล็กจนโต เมื่อพวกเขาโตขึ้นพวกเขาไม่ได้อยู่คนเดียว ยังต้องพึ่งพาคนรอบข้าง และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ไปตลอดชีวิต

บ้านทุ่งดอกไม้
สารานุกรมไทยเพื่อเยาวชน เล่ม 17

สิ่งแวดล้อมรอบตัวเราซึ่งมีทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตจึงมีความสำคัญต่อเราเป็นอย่างมาก จะขาดไม่ได้

ตระกูล
สารานุกรมไทยเพื่อเยาวชน เล่ม 17

ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด และความซับซ้อนของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมเช่นนี้ เราเรียกว่าระบบนิเวศ

มดแดง
สารานุกรมไทยเพื่อเยาวชน เล่ม 17

หากสิ่งแวดล้อมดี อากาศสะอาด น้ำสะอาด ดินมีคุณภาพดี ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ จะส่งผลให้ชีวิตสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

READ MORE  วัฏจักรหินป.6 | วัฏจักรหิน ป.6เนื้อหาที่เกี่ยวข้องล่าสุด

ดอกไม้
สารานุกรมไทยเพื่อเยาวชน เล่ม 17

แต่ในทางกลับกัน หากสิ่งแวดล้อมถูกทำลาย อากาศเสีย น้ำเสีย ดินเสื่อมโทรม และป่าไม้ก็หายไป สิ่งมีชีวิตทั้งหมดในระบบนิเวศนั้นไม่สามารถดำรงอยู่ได้

ภูเขา
สารานุกรมไทยเพื่อเยาวชน เล่ม 17

ระบบนิเวศเป็นระบบของสิ่งมีชีวิต ซึ่งสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองและมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมโดยรอบ

ในระบบนิเวศใด ๆ จะประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญสองประการ: องค์ประกอบที่มีชีวิตและองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิต

วัว
สารานุกรมไทยเพื่อเยาวชน เล่ม 17

ธาตุที่มีชีวิตแบ่งออกเป็น

ผู้ผลิตเช่นพืชสามารถสร้างอาหารจากแร่ธาตุในดินและน้ำได้เองเพราะมีสารสีเขียวที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ นี่คือด้วยความช่วยเหลือของพลังงานแสงอาทิตย์

ผู้บริโภคที่ไม่สามารถทำอาหารได้ต้องกินพืชและสัตว์อื่นเป็นอาหาร ตัวอย่างผู้บริโภค ได้แก่ วัวควาย เสือ สุนัข แมว ไก่ เป็นต้น

ผู้ย่อยสลายที่ไม่สามารถปรุงอาหารเองได้ ต้องอาศัยซากของสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เช่น อาหาร เช่น จุลินทรีย์ต่างๆ เป็นต้น

เสือ
สารานุกรมไทยเพื่อเยาวชน เล่ม 17

องค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตสามารถแบ่งออกเป็น

สารอนินทรีย์ เช่น ออกซิเจน น้ำ คาร์บอนไดออกไซด์

READ MORE  ปฏิกิริยา คายพลังงาน ด่างทับทิม + ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (ระบบเปิด) | สรุปเนื้อหาที่อัปเดตใหม่เกี่ยวกับปฏิกิริยา คาย พลังงาน

สารอินทรีย์ เช่น โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน ซึ่งพืชและสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กสังเคราะห์จากอนินทรีย์

สภาพอากาศเช่นแสงฝนและความชื้น

น้ำท่วม
สารานุกรมไทยเพื่อเยาวชน เล่ม 17

เพราะสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศต้องกินอาหารซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตร่วมกัน ถ้าไม่กินพืช ก็ต้องกินสัตว์หรือกินทั้งพืชและสัตว์ ดังนั้นพลังงานจะถูกถ่ายโอนจากชีวิตหนึ่งไปยังอีกชีวิตหนึ่ง การส่งพลังงานนี้เรียกว่าห่วงโซ่อาหาร สามารถแบ่งออกเป็นสามประเภท: เหยื่อ กาฝาก และอินทรีย์

ห่วงโซ่อาหารเหยื่อ เป็นห่วงโซ่อาหารที่เริ่มต้นจากพืช ไปจนถึงสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่ เช่น หญ้าเป็นอาหารของกวาง และกวางเป็นอาหารของเสือ

ห่วงโซ่อาหารกาฝาก เป็นห่วงโซ่อาหารที่เปลี่ยนจากสัตว์ใหญ่ไปเป็นสัตว์เล็กตามลำดับ เช่น เห็บและไรกินกวาง ในขณะที่เห็บและไรถูกแบคทีเรียกิน และแบคทีเรียก็ติดเชื้อไวรัส ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าทอดอื่นๆ

ห่วงโซ่อาหารอินทรีย์ เป็นห่วงโซ่อาหารที่เริ่มต้นจากซากของสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้ว ไปจนถึงสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก เช่น หนูที่ตายแล้ว ซึ่งถูกย่อยสลายโดยแบคทีเรีย ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เมื่อจำนวนแบคทีเรียเพิ่มขึ้น จะมีแมลงมากินแบคทีเรียมากขึ้น

ในระบบนิเวศของสิ่งไม่มีชีวิต มันทำหน้าที่เป็นสภาพแวดล้อมสำหรับสิ่งมีชีวิต เพราะมันเป็นตัวสนับสนุนพลังงานและสสารสำหรับสิ่งมีชีวิตทั้งหมด ซึ่งทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนพลังงานและสสารระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต โดยที่สิ่งมีชีวิตทำหน้าที่เป็นผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ย่อยสลาย โดยมีตัวย่อยสลายเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดในการเชื่อมต่อสิ่งมีชีวิตให้หมุนเวียนในระบบนิเวศ

READ MORE  กรดอะมิโน หน่วยย่อยของโปรตีน | Pakamasblog

ความสมดุลของระบบนิเวศเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ตราบที่สิ่งมีชีวิตภายในระบบมีความหลากหลาย ซึ่งจะสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นระเบียบและซับซ้อน แต่ถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งขององค์ประกอบได้รับผลกระทบ ผลกระทบเพียงเล็กน้อยก็สามารถส่งต่อไปยังองค์ประกอบอื่นๆ ทั่วทั้งระบบได้ เกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยก็สามารถปรับให้เข้ากับสภาวะสมดุลใหม่ ที่ระบบสามารถดำรงอยู่ต่อไปได้ แต่ถ้าผลกระทบรุนแรงเกินไปสำหรับระบบที่จะปรับให้สมดุลทั้งระบบก็จะพัง

มนุษย์เป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบนิเวศ มนุษย์สามารถเป็นได้ทั้งผู้สร้างและผู้ทำลาย ทำลายสิ่งแวดล้อม รวมถึง ป่าไม้ อากาศ น้ำ และดิน จนกว่าจะเสื่อมโทรมและสูญเสียไป มันสามารถทำลายระบบนิเวศของเรา จนไม่สามารถกลับสู่สมดุลเดิมได้

ดังนั้นเราจึงไม่ควรทำหน้าที่เป็นผู้ทำลายสิ่งแวดล้อม แต่ต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ที่ดี รู้จักใช้ และรู้จักรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ ป่าไม้ อากาศ น้ำ และดิน เพื่อให้ระบบนิเวศของเรามีความสมดุล เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและความปลอดภัยร่วมกันของพวกเราทุกคน

ทรัพยากร
ข้อมูลจากสารานุกรมไทยเพื่อเยาวชน เล่ม 17 เล่ม 3 ลิขสิทธิ์เป็นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

แท็ก

Table of Contents

เนื้อหา

#ระบบนเวศและความสมพนธระหวางธรรมชาตกบสงมชวต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *