พลังงานนิวเคลียร์

สิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานสำหรับชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวินาทีสุดท้าย ตัวอย่างเช่น พลังงานแสงอาทิตย์ทำให้มนุษย์อบอุ่นและยังช่วยสังเคราะห์แสงเพื่อผลิตอาหารในพืช เราใช้ฟืนถ่าน และก๊าซเพื่อให้พลังงานความร้อนในการปรุงอาหาร เราใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนยานพาหนะ เช่น รถยนต์ รถบรรทุก เรือ และเครื่องบิน เราใช้ถ่านหิน น้ำมัน และเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ เป็นพลังงานในการผลิตไฟฟ้าที่สามารถนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น การทำหลอดไฟ ทำให้เกิดความร้อนในหม้อหุงข้าว ทำให้ภายในตู้เย็นเย็นลง

พลังงานนิวเคลียร์

พลังงานนิวเคลียร์

นอกจากพลังงานดังกล่าวแล้ว ยังมีพลังงานนิวเคลียร์ ซึ่งเรามักจะคิดว่าเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์อย่างร้ายแรง เพราะเรามักได้รับข่าวเชิงลบเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์ เช่น การสร้างและการใช้อาวุธนิวเคลียร์ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ระเบิด มีคนขโมยอุปกรณ์นิวเคลียร์ที่เลิกใช้แล้วซึ่งยังมีพลังงานนิวเคลียร์เหลืออยู่ ทำให้เกิดการเจ็บป่วยที่รุนแรง แต่ที่จริงแล้ว พลังงานนิวเคลียร์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง แม้กระทั่งในชีวิตประจำวันของเราที่เราอาจไม่รู้ด้วยซ้ำ ใช้รังสีแกมมาซึ่งเป็นพลังงานนิวเคลียร์รูปแบบหนึ่ง การฆ่าเชื้อและถนอมอาหาร เช่น การใช้เชื้อในแหนมช่วยให้มะขามหวานอยู่ได้นานขึ้น ควบคุมการงอกของหัวหอมและกระเทียม เทคนิคนิวเคลียร์ใช้ในการใช้งานทางการเกษตรเช่นการปรับปรุงพันธุ์พืชและการควบคุมศัตรูพืช การผลิตสิ่งของในชีวิตประจำวัน เช่น ยาสีฟัน กระดาษ กระเบื้อง และยางรถยนต์ ใช้อุปกรณ์นิวเคลียร์เป็นส่วนประกอบในการควบคุมคุณภาพและลดต้นทุนการผลิต เมื่อป่วยจะมีการตรวจวินิจฉัย เช่น การตรวจฟันและปอด ด้วยการเอกซเรย์รักษาโรคบางชนิด เช่น การรักษามะเร็งด้วยรังสีแกมมา

พลังงานนิวเคลียร์

พลังงานนิวเคลียร์

พลังงานนิวเคลียร์

พลังงานนิวเคลียร์มีทั้งแหล่งกำเนิดตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์ รังสีธรรมชาติ เช่น จากการสลายตัวของสารกัมมันตรังสีในดิน แร่ธาตุ และสิ่งแวดล้อม พลังงานนิวเคลียร์มาจากการกระทำของมนุษย์ในหลายรูปแบบ เช่น การใช้เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู เครื่องเอ็กซ์เรย์ พลังงานนิวเคลียร์มีประโยชน์มากมายแต่ก็มีอันตรายเช่นกัน หากได้รับรังสีมากเกินไปในมนุษย์ ก็อาจนำไปสู่โรคอันตรายและถึงกับเสียชีวิตได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการป้องกันในการทำงานกับรังสีและการใช้รังสี มีการออกระเบียบต่างๆ เพื่อป้องกันอันตรายแก่ผู้ที่ทำงานในพื้นที่รังสีและสาธารณะ เช่น ป้ายเตือนอันตรายจากรังสีต้องติดไว้อย่างชัดเจน วัสดุกัมมันตภาพรังสีจะต้องถูกกำจัดหรือทำลายในลักษณะที่กำหนด

READ MORE  เคมี เพิ่ม ม.4 เล่ม1 (2560) | บทที่2 อะตอมและสมบัติของธาตุ : แบบฝึกหัด 2.1 ข้อ 03 | ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเฉลย เคมี ม 4 เล่ม 1 แบบฝึกหัด 2.1ที่ถูกต้องที่สุด

พลังงานนิวเคลียร์

พลังงานงานเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตพลังมนุษย์งานที่มนุษย์ใช้ด้วยกันสดมีมากมายรูปถ่ายรุ่นเช่นอำนาจงานจลนศาสตร์ซึ่งเกิดขึ้นจากการกระทำเคลื่อนไหวที่ของสิ่งสิ่งต่างๆ เช่น อากาศและน้ำที่เป็นการกระทำเปลี่ยนแปลงพลังทางกายภาพงานความรู้สึกร้อนและแสงสว่างสดใสที่เกิดขึ้นจากการกระทำเผาเผาของเชื้อไฟซึ่งเป็นการกระทำเปลี่ยนแปลงเคมีมีการกระทำเปลี่ยนแปลงโมเลกุลขององค์ประกอบหรือสารพลังงานนิวเคลียร์คือพลังงานที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของนิวเคลียสอะตอมของธาตุบางชนิด พลังงานนิวเคลียร์สามารถปล่อยรังสีและอนุภาคต่างๆ เช่น รังสีเอกซ์ รังสีแกมมา อนุภาคแอลฟา อนุภาคบีตา และอนุภาคโปรตอน และหากปล่อยอิเล็กตรอนรอบนิวเคลียสออกมา ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงของอะตอมซึ่งมีชื่อภาษาไทยว่า อะตอม พลังงานประเภทนี้จึงเรียกว่า พลังงานปรมาณู

READ MORE  แบบฝึกหัด 4.6 ข้อ01 | แบบฝึกหัด 4.6 เคมี ม 5เนื้อหาที่เกี่ยวข้องล่าสุดทั้งหมด

พลังงานในรูปแบบต่างๆ
พลังงานในรูปแบบต่างๆ

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
โรงไฟฟ้​​านิวเคลียร์ที่จัดแสดงเพื่อดูหมอกจาก Coolant ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์

พลังงานนิวเคลียร์เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เช่น ในดวงอาทิตย์ ในแผ่นดิน และโดยการกระทำของมนุษย์ พลังงานนิวเคลียร์ยังสามารถถูกปลดปล่อยออกมาในรูปของรังสีและอนุภาค ซึ่งบางครั้งเราเรียกรวมกันว่ารังสี ยังสามารถปล่อยพลังงานประเภทอื่นๆ ออกมาได้ เช่น พลังงานความร้อน พลังงานแสง วิธีการปลดปล่อยพลังงานมีสามประเภท: พลังงานนิวเคลียร์ที่ปล่อยออกมาในลักษณะเฉียบพลัน ควบคุมพลังงานปฏิกิริยานิวเคลียร์และพลังงานนิวเคลียร์จากสารกัมมันตภาพรังสี ดังนั้นเราจึงเลือกใช้ลักษณะการปล่อยพลังงานให้เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น การปล่อยแบบเฉียบพลันใช้สำหรับขุดบ่อน้ำลึกขนาดใหญ่ การขุดใต้ดินเพื่อกระตุ้นน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติ พลังงานนิวเคลียร์ที่ควบคุมได้ เช่น เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูหรือนิวเคลียร์ที่ใช้ในการผลิตวัสดุกัมมันตภาพรังสีและโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีเครื่องปฏิกรณ์วิจัยปรมาณูที่ใช้ประโยชน์จากเครื่องปฏิกรณ์วิจัยในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:

 • การวิจัยทางฟิสิกส์นิวเคลียร์ รวมถึงปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่เกิดจากนิวตรอนในนิวเคลียสของธาตุต่างๆ
 • การผลิตไอโซโทปรังสีเพื่อใช้ในทางการแพทย์โดยใช้รังสีไอโซโทปเพื่อการวินิจฉัยและการรักษา
 • ภาพถ่ายวัสดุสำหรับถ่ายภาพลักษณะภายในของวัสดุที่เป็นโพรง ฟองอากาศ รอยแตก รอยรั่ว โดยไม่ทำให้ชิ้นงานเสียหาย
 • อัญมณี เช่น พลอยบุษราคัมและทัวร์มาลีนเพื่อเพิ่มมูลค่า
พลังงานนิวเคลียร์

มีการนำรังสีหรือสารกัมมันตภาพรังสีมาใช้โดยใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่ได้รับการคิดค้นและปรับปรุงเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้แก่ การแพทย์และสุขภาพ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และสิ่งแวดล้อม ดังตัวอย่างต่อไปนี้

การใช้พลังงานนิวเคลียร์ทางการแพทย์

มีรายละเอียดดังนี้

 • ในส่วนของการตรวจและวินิจฉัย เช่น การเอ็กซเรย์ตรวจสอบความผิดปกติของอวัยวะ การตรวจระบบอวัยวะโดยให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารหรือฉีดสารกัมมันตภาพรังสีเข้าสู่ร่างกายแล้วถ่ายภาพอวัยวะ เช่น การใช้ไอโอดีน-131 ตรวจหาความผิดปกติของต่อมไทรอยด์
 • ด้านการรักษา การฉายรังสีมักใช้รักษามะเร็งและเนื้องอก เช่น ฟอสฟอรัส-32 ในการรักษาภาวะเลือดคั่งในเลือดสูง
 • ในด้านการทำหมันผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ เช่น การใช้รังสีแกมมาจากโคบอลต์-60 ในการผลิตสินค้าที่มีรูปร่างไม่ซับซ้อนทนความร้อนหรืออยู่ในภาชนะปลอดเชื้อ ซึ่งเป็นการป้องกันการปนเปื้อนที่เกิดจากบรรจุภัณฑ์ จึงปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้ป่วย
เอกซเรย์กระดูก
เอกซเรย์กระดูก

การใช้พลังงานนิวเคลียร์ในอุตสาหกรรม

พลังงานนิวเคลียร์ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อประโยชน์ทางอุตสาหกรรม แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ตามวิธีการทางเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ดังนี้

 • อุตสาหกรรมพลังงาน เช่น การผลิตเรือเดินสมุทร เรือตัดน้ำแข็ง สร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
 • อุตสาหกรรมการฉายรังสี เช่น การฉายรังสีอาหารและสินค้าเกษตร การผลิตผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ปลอดเชื้อโรค การผลิตโพลีเมอร์ต่างๆ
 • การวัดและการควบคุมทางอุตสาหกรรมโดยใช้เทคนิคนิวเคลียร์โดยใช้วัสดุกัมมันตภาพรังสีและเทคนิคการถ่ายภาพรังสีที่เรียกว่า “เทคนิคนิวเคลียร์” เพื่อใช้ในระบบการวัดและควบคุมของโรงงานอุตสาหกรรม
READ MORE  ตัวรีดิวซ์ ตัวออกซิไดส์ ในปฏิกิริยารีดอกซ์ | อัปเดตใหม่แบบฝึกหัด 9.1 เคมี เล่ม 4เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
พลังงานนิวเคลียร์

การใช้พลังงานนิวเคลียร์ในการเกษตร

เทคโนโลยีนิวเคลียร์ถูกนำมาใช้ในกิจกรรมต่างๆ เช่น การส่งเสริมการเกษตรเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร เช่น การขยายพันธุ์พืช การเก็บรักษารังสี เรียนรู้เกี่ยวกับการดูดซึมแร่ธาตุและปุ๋ยจากต้นไม้และพืชผล เพื่อปรับปรุงการใช้ปุ๋ย

เจ้าหน้าที่กำลังควบคุมการแผ่รังสีของอาหารและผลิตผลทางการเกษตร
เจ้าหน้าที่กำลังควบคุมการแผ่รังสีของอาหารและผลิตผลทางการเกษตร

การใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมของพลังงานนิวเคลียร์

มีสองวิธีคือ เพื่อรักษาและปรับปรุงสภาพแวดล้อม ตลอดจนตรวจจับและควบคุมปริมาณรังสีที่มีอยู่ในธรรมชาติให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยสำหรับมนุษย์ เช่น การใช้รังสีแกมมาจากโคบอลต์-60 ฆ่าเชื้อโรคต่าง ๆ ในน้ำเสียชุมชนและโรงพยาบาลเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว รังสีจากพลังงานนิวเคลียร์มีประโยชน์มากมาย แต่ยังมีอันตรายที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเซลล์ที่มีชีวิต หากได้รับรังสีมากเกินไป รังสีอาจทำให้เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้ เช่น หากได้รับรังสีสูงถึง 6,000 mSv จะทำให้เกิดอาการเมื่อยล้า อาเจียน ท้องร่วงภายใน 1 – 2 ชั่วโมง เซลล์เม็ดเลือดลดลงอย่างรวดเร็ว ผมร่วง มีไข้ อาการอักเสบรุนแรงของปากและลำคอ มีเลือดออก และมีโอกาสเสียชีวิต 50% ภายใน 2 – 6 สัปดาห์ จึงต้องใช้ ตราประทับ พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติภาพมีผลบังคับใช้เพื่อให้ผู้ใช้พลังงานนิวเคลียร์ทราบและปฏิบัติตาม มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ได้กำหนดไว้แล้ว
ตัวอย่างการกระทำที่สำคัญและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องมีดังนี้

 • ผู้ผลิต ผู้ใช้ ผู้ครอบครอง โอนหรือนำเข้าและส่งออกสารกัมมันตภาพรังสีและแหล่งพลังงานนิวเคลียร์อื่นใดต้องได้รับใบอนุญาตจากสภาพลังงานปรมาณูเพื่อสันติภาพ
 • จะต้องมีผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านเทคนิคของรังสี มีอุปกรณ์และเครื่องมือตรวจจับรังสีเพื่อปราบปรามหรือป้องกันอันตรายจากรังสี
 • ต้องติดป้ายเตือนอันตรายจากรังสีไว้อย่างชัดเจน
 • การกำจัดหรือการกำจัดวัสดุกัมมันตรังสีต้องดำเนินการในลักษณะที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
โรงเก็บกากกัมมันตภาพรังสี
โรงเก็บกากกัมมันตภาพรังสี

ทรัพยากร
ข้อมูลจากสารานุกรมไทยเพื่อเยาวชน เล่มที่ 27 ฉบับที่ 8 ลิขสิทธิ์เป็นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

แท็ก
พลังงานนิวเคลียร์

เนื้อหา

#พลงงานนวเคลยร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *