ข้อมูลของบทความนี้จะเกี่ยวกับพระราชโองการ หมายถึง หากคุณกำลังเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชโองการ หมายถึงมาถอดรหัสหัวข้อพระราชโองการ หมายถึงในโพสต์พระราชโองการ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง สถาบันกษัตริย์อยู่เหนือการเมืองนี้.

ภาพรวมที่ถูกต้องที่สุดของเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับพระราชโองการ หมายถึงในพระราชโองการ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง สถาบันกษัตริย์อยู่เหนือการเมือง

ชมวิดีโอด้านล่างเลย

ที่เว็บไซต์Pakamas Blogคุณสามารถเพิ่มข้อมูลอื่นนอกเหนือจากพระราชโองการ หมายถึงสำหรับข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์มากขึ้นสำหรับคุณ ที่เว็บไซต์Pakamas Blog เราอัปเดตเนื้อหาใหม่และถูกต้องให้คุณทุกวัน, ด้วยความหวังว่าจะให้บริการที่คุ้มค่าที่สุดแก่ผู้ใช้งาน ช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลเสริมบนอินเทอร์เน็ตในทางที่รายละเอียดมากที่สุด.

READ MORE  ลูกทุ่งเครื่องไฟ เพลงเก่าหาฟังยากไวพจน์ เพชรสุพรรณ ปะทะ อมตะเพลงแหล่ ทศพล หิมพานต์ ฟังกันเพลินๆ | ข้อมูลไฟ คําไวพจน์ที่ละเอียดที่สุดทั้งหมด

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อพระราชโองการ หมายถึง

วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า พระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมายถึง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร บดินทรเทพยวรางกูร ศูนย์รวมและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของปวงชนชาวไทย กษัตริย์และราชวงศ์ทั้งหมดอยู่เหนือการเมือง และทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประเทศชาติและประชาชนเสมอมา ดังจะเห็นว่าตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองราชย์นั้น ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรม และนำพาประเทศให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภัยจากผู้ก่อการร้าย ภัยพิบัติ และภัยที่เกิดจากวิกฤตการณ์ทางการเมืองในประเทศ ทรงบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ทรงดูแลคุ้มครองพสกนิกรด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตา ประชาชนทุกหมู่เหล่าเคารพรัก และเทิดทูนพระองค์เป็นพ่อ สมเป็น “พ่อของแผ่นดิน” อย่างแท้จริง สิริวัฒนาพรรณวดีทรงเป็นพระธิดาองค์โตในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ราชินี เธอยังเป็นน้องสาวของกษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ แม้พระองค์จะทรงสละฐานันดรศักดิ์ตามกฎมณเฑียรบาลโดยถวายบังคมเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว หากพระองค์ยังมีสถานะและทรงดำรงพระองค์เป็นพระบรมราชวงศ์จักรี พระองค์เป็นสมเด็จบรมชนกนาถอันเป็นที่รัก และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเป็นที่เคารพสักการะของพระบรมวงศานุวงศ์และปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านานด้วยพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกร หน้าที่ของข้าราชการของพระองค์ การที่สมาชิกระดับสูงของราชวงศ์เข้ามาเกี่ยวข้องในระบบการเมืองแต่อย่างใด จึงเป็นการกระทำที่ขัดต่อโบราณราชประเพณี จารีตประเพณี และวัฒนธรรมของชาติ ถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง มีหมวดที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะ ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่สนับสนุนสถานะพิเศษของสถาบันกษัตริย์ ตามประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ห้ามมิให้ผู้ใดละเมิด กล่าวโทษ หรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดทางหนึ่งซึ่งบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญดังกล่าวให้มีผลบังคับแก่สมเด็จพระนางเจ้าฯ รัชทายาทและพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจร่วมกับพระมหากษัตริย์หรือแทนพระองค์ตลอดไป ดังนั้น สมเด็จพระราชินี รัชทายาท และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ จึงยึดหลักดำรงอยู่เหนือการเมือง และทรงเป็นกลางทางการเมืองของพระมหากษัตริย์และจะดำรงตำแหน่งใด ๆ ทางการเมืองไม่ได้เพราะจะขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งเป็นปีที่ 4 ของ รัชกาลปัจจุบัน

READ MORE  การเขียนจดหมายลาครู | ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับตัวอย่าง การ เขียน จดหมาย ลา ครูที่ถูกต้องที่สุด

ภาพถ่ายบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่เกี่ยวกับพระราชโองการ หมายถึง

พระราชโองการ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง สถาบันกษัตริย์อยู่เหนือการเมือง

นอกจากการดูเนื้อหาของบทความนี้แล้ว พระราชโองการ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง สถาบันกษัตริย์อยู่เหนือการเมือง สามารถรับชมและอ่านเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่าง

รับชมเพิ่มเติมได้ที่นี่

คำหลักที่เกี่ยวข้องกับพระราชโองการ หมายถึง

#พระราชโองการ #สมเดจพระเจาอยหว #เรอง #สถาบนกษตรยอยเหนอการเมอง.

READ MORE  คำที่มีความหมายเหมือนกันและคำราชาศัพท์ | เนื้อหาคํา ราชาศัพท์ ความ หมายที่มีรายละเอียดมากที่สุด
[vid_tags].

พระราชโองการ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง สถาบันกษัตริย์อยู่เหนือการเมือง.

พระราชโองการ หมายถึง.

เราหวังว่าการแบ่งปันบางส่วนที่เรามอบให้จะเป็นประโยชน์กับคุณ ขอขอบคุณที่ติดตามบทความของเราเกี่ยวกับพระราชโองการ หมายถึง

3 thoughts on “พระราชโองการ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง สถาบันกษัตริย์อยู่เหนือการเมือง | เนื้อหาทั้งหมดเกี่ยวกับพระราชโองการ หมายถึงที่แม่นยำที่สุด

  1. ProGressTH 789 says:

    ความจงรักภักดี ต้องภักดีโดยไม่มีสิทธิ์เลือกปฏิบัติ

    ท่านทั้งหลาย ควรงดแสดงความคิดเห็นใดๆ ที่ส่อไปในทางที่ก้าวล่วง มิบังควร ต่อทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ

    ขอสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ และพระบรมราชวงศ์ทุกพระองค์ ทรงพระเจริญ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *