ปิโตรเลียมและการผลิต

ก่อนนำอาหารประเภทเนื้อสัตว์ เช่น หมู ปลา ไก่ และไข่ มารับประทาน เราจะย่าง ต้ม หรือทอดในน้ำมันร้อนก่อนปรุง ที่ต้องปรุงในน้ำมันร้อน ๆ ก่อนจึงจะรับประทานได้เช่นกัน น้ำมันที่ได้จากพืชมีหลายชนิด เช่น มะพร้าว รำ งา มะกอก ละหุ่ง ข้าวโพด ถั่วเหลือง ทานตะวัน ดอกคำฝอย ปาล์ม และยูคาลิปตัส ปลาทูน่า เป็นต้น มีน้ำมันอีกประเภทหนึ่งที่อยู่ใต้ดินเราเรียกว่าปิโตรเลียม ไม่สามารถรับประทานหรือประกอบอาหารได้ แต่ใช้ได้กับเครื่องยนต์และเครื่องจักร เช่น รถยนต์ เครื่องบิน โรงสีข้าว เป็นต้น

ปิโตรเลียมและการผลิต

ปิโตรเลียมและการผลิต

ปิโตรเลียมที่ขุดใต้ดินจะมีสีดำ หนา และลื่นเมื่อใช้กับรถยนต์ เครื่องบิน และรถจักรยานยนต์ หรือเครื่องจักรเราจะต้องใช้วิธีการกลั่นหลายขั้นตอนเพื่อให้ได้น้ำมันใสที่เรามักเห็นตามปั๊มน้ำมัน นอกจากนี้ ก๊าซธรรมชาติยังเป็นปิโตรเลียมอีกประเภทหนึ่ง

READ MORE  เฉลยแบบฝึกหัด 1.4 เคมี ม.4 เล่ม 1 | สรุปเนื้อหาที่อัปเดตใหม่เกี่ยวกับเฉลย เคมี ม 4 เล่ม 1 ฉบับ ปรับปรุง 2560

ปิโตรเลียมและการผลิต

น้ำมันใต้พื้นดินมีความหนา เหนียว และลื่น เหมือนกับน้ำมันพืชและสัตว์ทั่วไป เราเรียกมันว่าปิโตรเลียม เพื่อใช้ประโยชน์จากปิโตรเลียมอย่างเต็มที่ มันต้องผ่านกระบวนการต่างๆ มากมาย ซึ่งจะกล่าวถึงในรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง มนุษย์ได้ค้นพบปิโตรเลียมมานานแล้ว ชาวจีนใช้ปิโตรเลียมเป็นเชื้อเพลิงในการต้มน้ำเกลือที่ได้จากการขุดบ่อน้ำเกลือในดิน จนกระทั่งเกลือสินเธาว์ ชาวอียิปต์โบราณใช้ปิโตรเลียมในการดองเพื่อป้องกันไม่ให้เน่าเปื่อยก่อนนำไปฝังในสุสาน ชาวกรีกและโรมันใช้ปิโตรเลียมในการจุดตะเกียงและใช้เป็นยาขี้ผึ้ง

บ่อน้ำมันขุดลอกแห่งแรกของประเทศไทย
บ่อน้ำมันแห่งแรกที่สามารถสกัดได้ในประเทศไทยเรียกว่า “บ่อหลวง” ที่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ในประเทศไทยเมื่อ 100 กว่าปีที่แล้ว มีรายงานว่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ปิโตรเลียม รั่วซึมจากใต้ดิน กรมหลวงเชียงใหม่สั่งให้ขุดบ่อน้ำในแอ่งหินเพื่อกักเก็บปิโตรเลียมที่ไหลซึมลงมากักเก็บ “บ่อหลวง” ชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงได้ใช้น้ำมันในบ่อน้ำมันและเป็นยาทาสำหรับโรคผิวหนัง และตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน มีการค้นพบและผลิตแหล่งปิโตรเลียมอีกหลายแห่ง
ปิโตรเลียม หมายถึง น้ำมันดิบที่เมื่อกลั่นแล้วจะผลิตผลิตภัณฑ์หลายอย่าง เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่นแอสฟัลต์ยังถูกปกคลุมด้วยก๊าซธรรมชาติ จนถึงปี พ.ศ. 2540 ได้มีการค้นพบแหล่งปิโตรเลียม ทั้งบนบกและในทะเล ทั้งในรูปน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้

ปิโตรและการผลิต

ปิโตรเลียมเป็นสารเหลวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติซึ่งเกิดขึ้นเป็นเวลาหลายล้านปีจากการสะสมของซากพืชและสัตว์จำนวนมากที่ถูกฝังอยู่ในแอ่งหินที่มีตะกอนต่างๆ ทำให้เกิดสารประกอบไฮโดรคาร์บอนต่างๆ ในรัฐต่าง ๆ องค์ประกอบของปิโตรเลียมไม่ชัดเจน เราสามารถแยกองค์ประกอบออกเป็นส่วน ๆ ตามสถานะ:

READ MORE  การรบกวนสมดุล ด้วยความเข้มข้น เคมี ม.5 เทอม 1 เรื่อง สมดุลเคมี | เคมี พี่กัปตัน | สรุปสมดุลเคมี ม.5ข้อมูลที่เกี่ยวข้องล่าสุด

ปิโตรเลียมและการผลิต

ส่วนที่เป็นก๊าซคือก๊าซธรรมชาติซึ่งมีสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่สำคัญ เช่น มีเทน อีเทน โพรเทนและบิวเทน
ส่วนของเหลวเป็นก๊าซธรรมชาติเหลว
และส่วนที่เป็นของเหลวมีลักษณะเหมือนน้ำมัน เรียกว่า น้ำมันดิบ
น้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติมักอยู่ร่วมกัน แต่บางคนอาจมีเฉพาะน้ำมันดิบหรือก๊าซธรรมชาติเท่านั้น สำหรับพื้นที่ใต้ผิวดินที่ลึกมากภายใต้สภาวะความดันสูง ก๊าซธรรมชาติจะอยู่ในสถานะของเหลว

สีปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ
สีปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ

ปิโตรเลียมเป็นของเหลวข้นหนืดที่มีสีต่างกันขึ้นอยู่กับแหล่งที่มา เช่น เหลือง เขียว น้ำตาลและดำ มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำหรือเบากว่าน้ำ ปริมาณไฮโดรเจนและคาร์บอนที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของปิโตรเลียม มีดังนี้

ก๊าซในครัวเรือน
ก๊าซในครัวเรือน

วัสดุขัดรถ
วัสดุขัดรถ

ในน้ำมันดิบ ประกอบด้วยไฮโดรเจนประมาณ 12 – 15% คาร์บอนประมาณ 82 – 87% และกำมะถันประมาณ 0.1 – 5.5%

ในก๊าซธรรมชาติ มีไฮโดรเจนอยู่ประมาณ 1 – 25% คาร์บอนประมาณ 65 – 80% กำมะถัน 0.2% และไนโตรเจนประมาณ 1 – 15%

READ MORE  พันธะเคมี : แบบฝึกหัดท้ายบท พันธะเคมี ข้อ1-3 | เคมี ม.4-6 เล่ม 1 | เนื้อหาทั้งหมดเกี่ยวกับรายละเอียดมากที่สุดเคมี เล่ม 3 แบบฝึกหัด 6.1

วัสดุพ่นกันสนิม
วัสดุพ่นกันสนิม

นักวิทยาศาสตร์พบว่า เพื่อที่จะใช้ปิโตรเลียมได้อย่างเต็มที่ ปิโตรเลียมควรผ่านกระบวนการกลั่นเพื่อแยกสารประกอบที่เป็นส่วนประกอบออกเป็นส่วนต่างๆ การกลั่นมีหลายวิธี ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแยกส่วนปิโตรเลียมไม่น้อยกว่า 80 ชนิด ซึ่งสามารถนำไปใช้ในด้านต่างๆ ได้อย่างมากในด้านอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม เกษตรกรรม การขนส่ง การขนส่ง การก่อสร้าง การผลิตสารสังเคราะห์ เช่น พลาสติก เส้นใยสังเคราะห์ ยางสังเคราะห์ เป็นต้น และยังใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย เช่น

1. ใช้เป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อนและแสงสว่างในครัวเรือน
2. ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการเติมเชื้อเพลิงรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องบิน
3. ใช้เป็นสารหล่อลื่น กันซึม ขัดเงา
4. สารสังเคราะห์ต่างๆ ที่สังเคราะห์จากสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม เช่น พลาสติก เส้นใยสังเคราะห์ ยางสังเคราะห์
5. ใช้ในการก่อสร้าง

ยาง Sphalt ใช้สำหรับการก่อสร้างถนน
ยาง Sphalt ใช้สำหรับการก่อสร้างถนน

ทรัพยากร
ข้อมูลจากสารานุกรมไทยเพื่อเยาวชน เล่ม 24 ฉบับที่ 7 ลิขสิทธิ์เป็นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

แท็ก
ปิโตรเลียมและการผลิต

เนื้อหา

#ปโตรเลยมและการผลต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *