ปฏิกิริยาเคมีคือเมื่อสารสองชนิดทำปฏิกิริยากันเพื่อสร้างสารใหม่ ปฏิกิริยาเคมีสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทตามเกณฑ์การดูดกลืนพลังงานและการปล่อยก๊าซ

1. ปฏิกิริยาดูดความร้อน หมายถึงปฏิกิริยาที่พลังงานถูกดูดซับเพื่อสลายพันธะมากกว่าที่ปล่อยออกมาเมื่อสร้างพันธะหรือจัดเรียงอะตอมใหม่ ในปฏิกิริยาประเภทนี้ สารตั้งต้นมีพลังงานต่ำกว่าผลิตภัณฑ์ ปฏิกิริยานี้จะดูดพลังงานความร้อนจากสิ่งแวดล้อม ทำให้สิ่งแวดล้อมมีอุณหภูมิลดลง เมื่อสัมผัสภาชนะจะรู้สึกเย็น

ตัวอย่างของปฏิกิริยาการสังเคราะห์แสงด้วยปฏิกิริยาดูดความร้อน

2. ปฏิกิริยาคายความร้อน หมายถึง เป็นปฏิกิริยาที่พลังงานถูกดูดซับเพื่อสลายพันธะน้อยกว่าที่ปล่อยออกมาเมื่อสร้างพันธะหรือจัดเรียงอะตอมใหม่ ปฏิกิริยานี้จะปลดปล่อยพลังงานความร้อนออกสู่สิ่งแวดล้อม ทำให้สภาพแวดล้อมมีอุณหภูมิสูงขึ้น เมื่อสัมผัสภาชนะจะรู้สึกร้อน

READ MORE  การเก็บเอกสาร 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด I 13 แฟ้ม I สำหรับครู สพฐ.,สอศ. กศน.และการศึกษาพิเศษ (ว21) | ตัวอย่างแฟ้ม 13 ตัวชี้วัดข้อมูลล่าสุดที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างปฏิกิริยาคายความร้อน การเผาไหม้ของก๊าซมะนาวและชอล์ค

แหล่งข้อมูล
คลังความรู้วิทย์คณิต. การเปลี่ยนแปลงทางเคมี สืบค้นเมื่อ 19 ตุลาคม 2565

แท็ก

#ปฏกรยาดดความรอนและคายความรอน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *