หลักการกลั่น

การกลั่นเป็นกระบวนการทำให้ส่วนผสมของของเหลวที่มีส่วนประกอบสองอย่างหรือมากกว่านั้นบริสุทธิ์ ตามความแตกต่างของจุดเดือด เมื่อให้ความร้อนจนของเหลวที่ผสมอยู่ระเหยกลายเป็นไอบางส่วนและทำให้ไอระเหยกลับเป็นของเหลว ของเหลวที่มีจุดเดือดต่ำจะระเหยกลายเป็นไอก่อน ของเหลวที่มีจุดเดือดสูงจะถูกแยกออกในภายหลัง

ประเภทของการกลั่น

1. การกลั่นอย่างง่ายหรือการกลั่นอย่างง่าย (Simple Distillation) ใช้เพื่อแยกของเหลวสองชนิดที่มีจุดเดือดต่างกันมากกว่า 80 °C หรือแยกของเหลวออกจากของแข็งหรือส่วนประกอบที่ระเหยง่าย เช่น สารละลาย Junxi ประกอบด้วยตัวทำละลาย ซึ่งก็คือน้ำ ซึ่งมีจุดเดือด 100°C และตัวถูกละลาย ซึ่งก็คือ Junxi ซึ่งมีจุดเดือด 650°C น้ำที่มีจุดเดือดต่ำจะกลายเป็นไอ เมื่อไอกระทบความเย็น ก็จะกลั่นตัวเป็นน้ำบริสุทธิ์ ในขณะที่จุนซีที่มีจุดเดือดสูงยังคงอยู่ในสารละลายเดิม

READ MORE  เคมี ม .5 เรื่องกรด-เบส Ep.1 สมบัติของกรด เบส เเละทฤษฎีกรด-เบส | สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกรด เบส ม.5 สรุปได้แม่นยำที่สุด
ภาพ: Shutterstock

2. การสกัดด้วยการกลั่นด้วยไอน้ำ เป็นวิธีการแยกสารออกจากของผสมโดยใช้ไอน้ำเป็นตัวทำละลาย ใช้แยกสารที่มีจุดเดือดต่ำ ระเหยง่าย ไม่ละลายน้ำ และไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำ ออกจากสารระเหย เช่น น้ำมันมะกรูด น้ำมันตะไคร้ โดยไอน้ำจะนำพาสารที่ต้องการในรูปไอ และเมื่อเย็นลง จะกลั่นตัวเป็นของเหลว ซึ่งจะเป็นน้ำมันหอมระเหยที่แยกตัวออกจากน้ำ จากนั้นน้ำมันหอมระเหยจะถูกแยกออกจากน้ำโดยใช้กรวย

ภาพ: Shutterstock

READ MORE  เคมี เพิ่ม ม.4 เล่ม2 (2560) | บทที่5 สารละลาย : แบบฝึกหัด 5.2 ข้อ 06 | เนื้อหาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแบบฝึกหัดเคมีที่ถูกต้องที่สุด

3. การกลั่นแบบเศษส่วนหรือการกลั่นแบบเศษส่วน เหมาะสำหรับแยกของเหลวที่มีจุดเดือดใกล้เคียงกันหรือแยกสารละลายที่ตัวทำละลายและตัวถูกละลายระเหยง่าย เช่น การกลั่นน้ำมันดิบเป็นกระบวนการกลั่นน้ำมันดิบเพื่อแยกผลิตภัณฑ์ออกเป็นส่วนๆ มันส่งน้ำมันดิบเข้าไปในท่อเหล็กแถวหนึ่งในเตาหลอม ที่อุณหภูมิ 350-400 องศาเซลเซียส น้ำมันดิบจะเดือดเป็นไอน้ำผ่านหอกลั่นที่มีถาดรองหลายสิบชั้น เมื่อเย็นลงจะควบแน่นเป็นของเหลวบนถาดในชั้นต่างๆ ขึ้นอยู่กับจุดเดือดของไฮโดรคาร์บอน สารไฮโดรคาร์บอนที่มีจุดเดือดสูง จะเกิดการควบแน่นที่ด้านล่างของหอคอย สารไฮโดรคาร์บอนที่มีจุดเดือดต่ำ จะเกิดการควบแน่นออกมาที่ยอดหอคอย

ภาพ: Shutterstock

แหล่งข้อมูล
คิดโค การกลั่นคืออะไร? นิยามเคมี. สืบค้นเมื่อ 19 ตุลาคม 2565
นางนฤมล สินธุรัตน์ โรงเรียนกลั่นกันทรารมย์ (กลั่น). สืบค้นเมื่อ 19 ตุลาคม 2565
iEnergyGuru. การกลั่น สืบค้นเมื่อ 19 ตุลาคม 2565
นางบุษยรัตน์ พันธุ์เครือบุตร การสกัดด้วยไอน้ำกลั่น สืบค้นเมื่อ 19 ตุลาคม 2565
นางศศิกัญญา ดอนดีไพร. การกลั่นอย่างง่าย สืบค้นเมื่อ 19 ตุลาคม 2565

READ MORE  โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องกระดาษจากพืชและผลไม้ | สังเคราะห์เนื้อหาที่สมบูรณ์ที่สุดเกี่ยวกับโครง งาน วิทยาศาสตร์ เกี่ยว กับ พืช

การกลั่นเศษส่วนทรูปลูกปัญญา.

แท็ก

#การกลน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *